Mijn ANVAG

De Mijn Anvag omgeving is nu onderdeel van de LVNT website onder het kopje Mijn LVNT.


Vacatures

Vacature voorzitter ANVAG (vrijwilliger) - ingevuld

Taken & verantwoordelijkheden

 • Aanvang per april 2020
 • Leidt de bestuursvergaderingen en de ALV;
 • Treedt op als hoofdcontactpersoon van ANVAG voor externe partijen;
 • Neemt deel aan de toelatingscommissie voor nieuwe leden;
 • Neemt deel aan de beoordelingscommissie voor scholing;
 • Werft ereleden;
 • Initieert lobby in de zorg
  Dit moet een eenvoudige boodschap zijn die we gaan brengen bij de portefeuillehouders binnen de zorg in Nederland (1). Daarnaast bij de cliënten (2) die de vraag naar Ayurveda moeten gaan creëren. Maar ook bij belanghebbende organisaties (3) zoals Maharishi. Onze internationale betrekkingen (4), zoals met AYUSH, zijn hierbij van groot belang.
 • Is aanwezig 4x per jaar op de bestuursvergadering
 • Is aanwezig 2x per jaar op de Algemene Ledenvergadering
 • Vervult overige uitvoerende bestuurstaken.

Profiel:

 • Universitair geschoold
 • Ayurvedisch hbo-diploma
 • Heeft een bestaand netwerk in de politiek op het gebied van zorg

Vergoeding:

 • Vacatie bestuursvergadering 4x per jaar €250 (inclusief btw) en onkostenvergoeding.
 • Vrijstelling jaarlijkse contributie van €300.

Meer info: voorzitter(at)anvag.nl 

Vacature algemeen bestuurslid ANVAG (vrijwilliger) - ingevuld

Taken & verantwoordelijkheden: 

 • Aanvang per april 2020
 • Visitaties; signaleren actiepunten vereniging breed en opvolgen;
 • EVC-trajecten begeleiden;
 • Bij- en nascholing beoordelen;
 • Vervult in overleg overige uitvoerende bestuurstaken;
 • Is aanwezig 4x per jaar op de bestuursvergadering
 • Is aanwezig 2x per jaar op de Algemene Ledenvergadering
 • Is aanwezig bij belangrijke congressen zowel in binnen- als buitenland

Profiel:

 • Kennis van Ayurveda
 • Kan bruggen slaan
 • Houdt van politiek
 • Breed netwerk

Vergoeding:

 • Vacatie bestuursvergadering 4x per jaar €250 (inclusief btw) en onkostenvergoeding.
 • Vrijstelling van jaarlijkse contributie van €300.

Meer info: algemeen(at)anvag.nl 

Vacature penningmeester ANVAG (vrijwilliger) - ingevuld

Taken & verantwoordelijkheden

 • Aanvang per april 2020
 • Voert financiële verplichtingen uit en legt daar verantwoording over af;
 • Verzorgt alle ANVAG-betalingen, maakt facturen aan, int lidmaatschapsgelden en andere inkomsten (eventueel met ondersteuning lid);
 • Maakt de begroting voor het volgende kalenderjaar op;
 • Opstellen jaarverslag.
 • Vervult overige uitvoerende bestuurstaken;
 • Is aanwezig 4x per jaar op de bestuursvergadering
 • Is aanwezig 2x per jaar op de Algemene Ledenvergadering 

Profiel:

 • Kennis van Ayurveda
 • Kan goed overweg met Office en Outlook
 • Goed met cijfers
 • Is bekend met ledenadministratie software
 • Klantvriendelijk
 • Geordend

Vergoeding:

 • Vacatie bestuursvergadering 4x per jaar €250 (inclusief btw) en onkostenvergoeding.
 • Daarnaast voor de bulk facturatie en jaarverslag eenmalig €300 (inclusief btw).
 • Vrijstelling jaarlijkse contributie van €300.

Meer info: penningmeester(at)anvag.nl 

Vacature eerste secretaris ANVAG (vrijwilliger) - ingevuld

Taken & verantwoordelijkheden eerste secretaris:

 • Aanvang per april 2020
 • Frontoffice
 • Eerste aanspreekpunt dagelijkse correspondentie derden.
 • Voert de ledenadministratie (aanmelden nieuwe leden en onderhouden bestaande leden);
 • Eerste aanspreekpunt visitatiecommissie;
 • Vervult overige uitvoerende bestuurstaken;
 • Is aanwezig 4x per jaar op de bestuursvergadering
 • Is aanwezig 2x per jaar op de Algemene Ledenvergadering

Profiel

 • Kennis van Ayurveda
 • Kan goed overweg met Office en Outlook
 • Is bekend met ledenadministratie software
 • Klantvriendelijk
 • Geordend

Vergoeding:

 • €125 (exclusief btw) per maand all-inclusive.
 • Vrijstelling van jaarlijkse contributie van €300.

Meer info: info(at)anvag.nl

Vacature tweede secretaris ANVAG (vrijwilliger) - ingevuld

Taken & verantwoordelijkheden tweede secretaris:

 • Aanvang per april 2020
 • Backoffice
 • Onderhoud contact met RBCZ en zorgverzekeraars (eventueel ondersteund door een ANVAG-registerlid);
 • Neemt deel aan de beoordelingscommissie;
 • Toekenning punten bij- en nascholing;
 • Vervult overige uitvoerende bestuurstaken;
 • Is aanwezig 4x per jaar op de bestuursvergadering
 • Is aanwezig 2x per jaar op de Algemene Ledenvergadering
 • Stelt hiervoor de agenda op.

Profiel

 • Kennis van Ayurveda
 • Kan goed overweg met Office en Outlook
 • Is bekend met ledenadministratiesoftware
 • Klantvriendelijk
 • Geordend

Vergoeding:

 • €125 (exclusief btw) per maand all-inclusive.
 • Vrijstelling van jaarlijkse contributie van €300.

Meer info: info(at)anvag.nl

Projectvrijwilligers website

 • Deze vrijwilliger beheert en onderhoudt de website en draagt zorg voor juiste en actuele inhoud en voor de lay-out van het publieke deel van de ANVAG-website.
 • Ondersteunt bij de implementatie van een nieuw ledenadministratie systeem.
 • Vergoeding: €100 per jaar voor de trekker

Meer info: penningmeester(at)anvag.nl

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken