Mijn ANVAG

De Mijn Anvag omgeving is nu onderdeel van de LVNT website onder het kopje Mijn LVNT.


RBCZ, TCZ en SCAG

Als ANVAG lid ben je aangesloten bij RBCZ, TCZ en SCAG zodat clienten weten dat je voor kwaliteit staat! 

RBCZ
De ANVAG is aangesloten bij de RBCZ, de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’. RBCZ is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).
Meer informatie: www.rbcz.nu.

TCZ
RBCZ wil de kwaliteit van de geregistreerden bewaken door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Tuchtrecht voor iedere werker binnen de complementaire zorg. Alle beroepsbeoefenaren staan in het TCZ register, maar niet alle beroepsbeoefenaren staan in het RBCZ register. Belangrijk is om te weten dat de stichting TCZ zorg draagt voor de tuchtrechtspraak binnen de complementaire zorg, maar geen recht spreekt. Dit is ook terug te vinden in de uitleg over het formele tuchtrecht op de website. Het zijn de rechter of arbiter en het college die recht spreken.

Ook belangrijk is om te weten dat het Tuchtrecht en het klachtenreglement niet hetzelfde zijn en eigenlijk niet op elkaar lijken. Het belangrijkste verschil is dat de uitspraak van het tuchtcollege bindend is en de uitspraak van de klachtencommissie adviserend.
Meer informatie: www.tcz.nu.

SCAG
ANVAG leden zijn aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Als jij je aansluit bij SCAG kunnen jouw cliënten rekenen op zorgvuldige en deskundige begeleiding bij klachten. Je voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), maar bovenal draag je bij aan de kwaliteit van zorg. Jouw clienten kunnen klachten indienen over zaken omtrent de behandeling die ze van jouw hebben gekregen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop een client zich bejegend voelt. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.
Meer info: www.scag.nl.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken