Mijn ANVAG

De Mijn Anvag omgeving is nu onderdeel van de LVNT website onder het kopje Mijn LVNT.


Contributie

Jaarlijkse contributie

 • De contributie voor registerleden is voor 2020 vastgesteld op €325,- per kalenderjaar. Dit is inclusief vijfjaarlijkse visitatie.
 • De contributie voor niet-registerleden is voor 2020 vastgesteld op €187,50 per kalenderjaar.
 • Als nieuw lid betaal je éénmalig inschrijfgeld van €100,-.
 • De contributie voor het student/aspirant lidmaatschap bedraagt €75 per kalenderjaar en inschrijfgeld pas bij overgang naar (niet-)registerlidmaatschap.
 • Word je in het kalenderjaar lid, dan wordt de contributie naar rato verrekend.

Aanvullende kosten

RBCZ
Het lidmaatschap van de koepelvereniging RBCZ (inclusief klacht- en tuchtrecht) bedraagt in 2020 voor het HBO- en Basisregister €50 en wordt door de koepel zelf geïnd. Bij aanmelding vanaf 1 april is de bijdrage €37,50. Vanaf 1 juli is de bijdrage €25 en vanaf 1 oktober €12,50. Voor het eerste jaar wordt er éénmalig €45,- inschrijfkosten in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.

SCAG
De kosten voor de geschillencommissie SCAG bedragen in 2020 €51,43 (€ 42,50 excl. BTW) en wordt door de commissie zelf geind.

Balens
Balens Verzekeringen biedt de Anvag leden om een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Balens een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar op het gebied van decomplementaire en alternatieve geneeswijzen, en welzijns- en gezondheidszorg. Het pakket dat Balens biedt geeft de mogelijkheid voor dekking voor vele verschillende therapieën die zonder verhoging van premie en zonder extra kosten kunnen worden meeverzekerd mits het ANVAG lid over de juiste kwalificaties bezit. In het pakket zit oook de rechtsbijstand die ongelimiteerd wordt vergoed, verlies van documenten, tuchtrect en meer. Tevens geeft de polis een volledige dekking voor de Wkkgz, d.w.z. ongelimiteerde rechtsbijstand en dekking voor de eventuele schadevergoeding volgens wetsartikel 20. Er is geen eigen risico. Naast de verzekering biedt Balens de leden expertise, advies, service en ondersteuning. De premie is jaarlijks €99. Meer informatie: www.balensverzekeringen.nl


Studenten
Bij het aspirantlidmaatschap is het mogelijk om je aan te melden bij onderstaande instanties:

 • Collectieve beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor studenten ad €50,00 per jaar (wordt door Balens zelf geïnd). Studenten vallen in categorie 2. Meer info > 
  Inschrijfformulier downloaden
 • Kosten geschillencommissie SCAG ad €25,00 excl. 21% btw (wordt door SCAG zelf geïnd). Je dient je zelf aan te melden bij SCAG. Meer info >
 • Optie 1: Inschrijving in het studentenregister van de koepelvereniging RBCZ €30,00 excl. 21% btw (wordt door RBCZ zelf geïnd) met automatische inschrijving in het Tuchtrecht Register. Inschrijfgeld (éénmalig) € 45,00 (exclusief 21% btw). 
 • Optie 2: Inschrijving in het Tuchtrecht Register € 10,00 (exclusief 21% btw).
  Inschrijfgeld (éénmalig) € 45,00 (exclusief 21% btw).

We adviseren studenten die een oefenpraktijk hebben om zich te verzekeren bij Balens, zich in te schrijven bij SCAG en het Tuchtrecht Register (optie 2). Inschrijving bij RBZC (optie 1) is niet noodzakelijk omdat je nog niet vergoed wordt door zorgverzekeraars.

Goed om te weten: het verschil tussen geschillencommissie en tuchtrecht
Het tuchtrecht heeft een andere functie dan het klachtrecht in het kader van de Wkkgz (via SCAG).

De Wkkgz gaat over alle geschillen over de uitvoering en het nakomen van de gesloten zorgovereenkomst, zoals over:

 • Onvoldoende/onjuiste zorgverlening
 • Beschadiging van eigendommen
 • Schade door behandeling/therapie
 • Ontevredenheid over bejegening
 • Onvoldoende nazorg

Het tuchtrecht gaat over alle handelingen die in strijd zijn met de beroepscode van RBCZ, in het bijzonder het onzorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaar;

 • Verkeerde diagnose
 • Schending informatieplicht
 • Voorschrijven/verstrekken verkeerde middelen
 • Schenden van beroepsgeheim
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere beroepsbeoefenaar
 • Seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag
Afbeelding bij Contributie

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken