Mijn ANVAG

De Mijn Anvag omgeving is nu onderdeel van de LVNT website onder het kopje Mijn LVNT.


Klacht melden

De therapeuten van ANVAG voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • De therapeut heeft een erkende opleiding gevolgd.
  • De therapeut beschikt over reguliere medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau.
  • De therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

Waarborging kwaliteit
De ANVAG is aangesloten bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Bij RBCZ staan onze leden geregistreerd in het HBO – of Basisregister. Verder zijn al onze leden onderworpen aan het tuchtreglement van TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg). Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.

Klachten
Onze leden zijn aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). U kunt klachten indienen bij ANVAG over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Melding maken
Klachten melden kan via ons contactformulier.

Zoek een therapeut

Een therapeut nodig? Zoek er een bij je in de buurt

Zoeken