A.N.V.A.G.

De Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurvedische Geneeskunde (ANVAG) is een onafhankelijke beroepsvereniging voor regulier en ayurvedisch geschoolde artsen en therapeuten, die zich beroepsmatig bezigen met het praktiseren van de ayurvedische geneeskunde. Niet praktiserende beroepsbeoefenaren op ayurveda gebied kunnen weliswaar geen registerlid worden van de ANVAG, maar zijn van harte welkom om als buitengewoon lid hun bijdrage leveren aan de bevordering van Ayurveda in Nederland.Naast het behartigen van de maatschappelijke belangen van de leden streeft de vereniging naar verspreiding en bewaking van het gedachtegoed van Ayurveda als een (natuur)geneeskundig systeem, een holistische levenstijl en een levensvisie zoals vastgelegd in de klassieke handboeken en geschriften. Dit doet de vereniging middels uitwisseling van multiplurele ervaringen en meningen tijdens ledenvergaderingen en middels kennisoverdracht aan derden via door de leden te organiseren lezingen en/of symposia.

De ANVAG werkt samen met de opleider Academy of Ayurvedic StudiesAyurveda College en EISRA, de koepel RBCZ/klacht- en tuchtrecht TCZ, Art of Living en gaat samenwerken met het ministerie voor Yoga en Ayurveda in India.

ANVAG Statuten.pdf