Vergoeding van ANVAG consult

Overzicht ANVAG vergoedingen zorgverzekeraars 2018

Aan het onderstaande vergoedingen overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de vergoeding van uw consult en behandeling bij een Ayurveda arts of therapeut. Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van uw zorgverzekeraar.

Waar valt de vergoeding onder?

De vergoeding van Ayurvedische consulten en behandelingen valt onder de noemer alternatieve of complementaire zorg en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het eigen risico is niet van toepassing.

Wanneer worden de consulten en behandelingen vergoed?

Ayurvedische behandelingen en consulten worden vergoed als de behandelend arts of therapeut lid is van de ANVAG en de zorgverzekeraar de ANVAG erkent als beroepsvereniging.

De VGZ-verzekeringsgroep stelt de aanvullende voorwaarde dat de behandelend arts of therapeut ook is opgenomen in de zorggids van de betreffende zorgverzekeraar of dat de therapeut een BIG registratie heeft. Kijk daarom altijd na op 'Vergelijk en Kies' van VGZ of uw therapeut aangewezen is.

Vanaf januari 2017 stelt de VGZ-verzekeringsgroep de eis dat therapeuten in de alternatieve zorg zijn geschoold op HBO bachelor niveau. Therapeuten die niet voldoen aan deze eis worden uitgesloten van vergoedingen.

Wel of niet aanvullend verzekeren voor alternatieve zorg?

Voordat u een aanvullende verzekering afsluit kijkt u naar de totale jaarpremie en hoeveel u per jaar vergoed krijgt. Kijk daarbij ook naar het verschil tussen premie en maximale vergoeding. Informeer bij de zorgverzekeraar of uw therapeut vergoed wordt. Realiseert u zich dat u in veel gevallen goedkoper uit bent zonder een aanvullende verzekering voor alternatieve zorg. U kunt dan de premie sparen en gebruiken wanneer u het nodig heeft.

Wat valt niet onder vergoeding alternatieve zorg?

  • Preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
  • Sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
  • Werk,- opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
  • Schoonheidsbevordering
  • Het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen