Reglementen van de ANVAG

De ANVAG leden moeten voldoen aan tal van (kwaliteits-)eisen en reglementen. Deze zijn vastgelegd in diverse documenten, die hieronder staan genoemd.

De vereniging ANVAG is in 2007 opgericht. In de statuten zijn de basis vereisten voor onze vereniging vastgelegd.

De ANVAG heeft daarnaast een huishoudelijk reglement, waarin naast vereisten voor leden, ook de organisatie van de vereniging is beschreven.