Kwaliteitseisen visitatie

Visitatie reglement

De Anvag hanteert visitaties als een belangrijk instrument om gestructureerde toetsing van de praktijk (voering) van ANVAG (register)leden uit te voeren.
Het doel van de visitatie is bij te dragen aan kwaliteitsverbetering, transparantie, cliëntgerichtheid van individuele natuurgeneeskundige professionals werkzaam in het brede veld van ayurveda.
De leden van de visitatie commissie zijn belast met de uitvoering van het visitatiereglement.

Kwaliteitscriteria

Aan de hand van de vooraf opgestelde kwaliteitscriteria waaruit verandering c.q. verbetermogelijkheden kunnen voortvloeien.