Kwaliteitscriteria voor visitatie

1. Definities

Visitatie = Toetsing van de praktijk (-voering) van een ANVAG lid aan de hand van de kwaliteitscriteria.

Lid = Het gevisiteerde ANVAG lid. In het vervolg zal de mannelijke vorm (hij) gebruikt worden, hier dient hij of zij gelezen te worden.

2. Doel

Dit document beschrijft de kwaliteitseisen waaraan de leden van de ANVAG dienen te voldoen.

Deze eisen zullen tijdens een visitatie getoetst worden.

3. Eisen

3.1. Opleiding en bijscholing

Dit wordt ook al door de toelatings- / herregistratie commissie gecontroleerd, maar kan wel in de vragenlijst naar voren komen.

Eis: Het lid is opgeleid om de door hem uitgevoerde activiteiten uit te voeren.

Criterium:

Het lid heeft een, door de accreditatie commissie goedgekeurde, opleiding met goed gevolg afgelegd.

Nb: Deze opleiding kan anders zijn voor de verschillende leden klassen.

Eis: Het lid draagt er zorg voor dat de kennis op peil wordt gehouden.

Criterium:

Het lid kan diploma's/getuigschriften/bewijs van deelname laten zien van gevolgde, geaccrediteerde, opleidingen/seminars.

Aantal patiënt contacturen is ook een kwaliteitscriterium, wordt vaak op 8 uur per week 40 uren per jaar gesteld.

3.2. Praktijk

Eis: Lid voert zijn praktijk professioneel.

Criteria voor cliënten contacten:

 • herkenbaarheid
 • schriftelijke informatie is aanwezig (website, folders e.d.)
 • bereikbaarheid
 • vervanging

Criteria voor praktijk:

 • noodsituaties zijn geregeld
 • faciliteiten voor de cliënt
 • wc/douche
 • ventilatie
 • lid houdt een administratie bij die voldoet aan de geldende wetgeving (belasting/btw)
3.3. Behandelwijze

Eis: Lid is duidelijk over de behandelwijze.

Criteria:

 • duidelijkheid over kosten
 • duidelijkheid over behandeling
 • duidelijkheid over duur van de behandeling
 • lid houdt overzicht bij van effectiviteit van de behandeling
3.4. Privacy

Eis: Lid waarborgt de privacy van de cliënt.

Criteria:

3.5 Hygiëne

Eis: Lid werkt hygiënisch.

Criteria

 • gebruikte instrumenten/hulpmiddelen zijn schoon
 • behandel tafel is schoon
 • behandel ruimte is schoon
 • lid treft voor zichzelf de nodige hygiënische maatregelen voor/tijden/na de behandeling/consult.
 • lid vraagt van cliënt de nodige hygiënische maatregelen.