Organisatie

Bestuur

  • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel een algemeen bestuurslid. Zij bestuurt de vereniging en onderhoudt daartoe ook contacten met haar eigen diverse commissies, waarover zij ook de eindverantwoordelijkheid heeft. Zij is verantwoording over haar beleid verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. Ieder bestuurslid heeft naast een algemene rol als bestuurslid specifieke taken.
  • Voorzitter: treedt op als voorzitter tijdens de bestuursvergaderingen, de ALV en als hoofdcontactpersoon van de ANVAG.
  • Secretaris: Een aanzienlijk deel van de uitvoerende taken van het bestuur wordt uitgevoerd door de secretaris, die zich kan laten bijstaan door vrijwilligers. De ledenadministratie wordt uitgevoerd door de secretaris.
  • Penningmeester: draagt zorg voor financiële verantwoording, doet de betalingen en int de lidmaatschapsgelden
  • Algemeen bestuurslid: treedt op als aanspreekpunt voor commissievoorzitters en reglementen van de ANVAG.

Bestuursleden ANVAG:

  • Prakash Madari - Voorzitter
  • Rishmie Ramkhelawan - Secretaris
  • Hieke Grootendorst - Penningmeester
  • Sylvia Straver - Algemeen bestuurslid